INTEGROWANA PRODUKCJA

Bialski Owoc - Jabłka jako producenci owoców chcąc uwzględnić oczekiwania odbiorców w stosunku, nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych, wprowadziliśmy system Integrowanej Produkcji. System umożliwia uzyskanie owoców o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi.

 

Integrowana Produkcja jest nowoczesnym systemem jakości żywności opierającym się na prowadzeniu produkcji roślin z zastosowaniem integrowanej ochrony oraz wykorzystywaniem w sposób zrównoważony postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, zwracając przy tym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Integrowana ochrona roślin polega na stosowaniu różnych metod ochrony: biologicznych, agrotechnicznych, fizycznych i chemicznych pozwalających utrzymać populację chorób, szkodników i chwastów poniżej progów ekonomicznej szkodliwości. Chemiczną ochronę roślin stosuje się tylko w uzasadnionych przypadkach, wyznaczanych progami ekonomicznej szkodliwości agrofaga. Ogranicza się ją do stosowania środków ochrony roślin bezpiecznych dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt, w szczególności dla organizmów pożytecznych.

Podobnie istotną kwestią jak bezpieczeństwo żywności jest propagowanie ochrony środowiska. Niestety intensyfikacja produkcji rolniczej tworzy ogromne zagrożenie dla otaczającej przyrody. IP uwzględnia cele ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Podstawą systemu IP są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

 

Integrowana Produkcja Roślin pozwala na otrzymanie zdrowej produkcji roślinnej podlegającej certyfikacji i oznakowanej logo IP. Uzyskany certyfikat jest urzędowym poświadczeniem, że produkcja odbywała się w oparciu o metodyki IP. Stosowanie metodyk IP zapewnia, że w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Jednocześnie w sposób zrównoważony wykorzystywane są zasoby środowiskowe w gospodarstwie.

Odmiany jabłek

- Paulared
- Jonagored
- Ligol
- Alva
- Piros
- Genewa
- Delikates
- Lobo
- Cortland
- Sampion
- Decosta
- Jonagold

- Rubinstar
- Eliza
- Idared
- Najdared
- Empire
- Gloster
- Golden Delicious
- Mutsu
- Red Jona Prince
- Gala Must
- Gala Royal
- Gala Shniga

GALERIA Z INTEGROWANEJ PRODUKCJI

KONTAKT

Bialski Owoc

Adamczyk Magdalena
Manager operacyjny
+48 46 8144249 wew.113
+48 536 961 600
e-mail: m.adamczyk@bialskiowoc.com
skype: magdalena.adamczyk96

Świątek Marcin
Manager ds. kluczowych klientów
+48 533 205 500
e-mail: m.swiatek@bialskiowoc.com

Uliasz Bernard
Manager operacyjny
+48 781 365 500
e-mail: b.uliaszk@bialskiowoc.com

Zasiewska Anna
Manager operacyjny
+48 607 776 774
e-mail: a.zasiewska@bialskiowoc.com